English French Japanese Vietnamese
Sản phẩm > SR2
Euro Fluxmetal

Product name : SR2

The formula :

Ingredients : .

NƯỚC RỬA MẠCH TỔNG HỢP

C/Năng: Tẩy rửa mạch nhanh chóng.Tạo lớp

màng bóng sáng, bảo vệ mạch chống rỉ sét về

sau.
Mrs. Trâm - 0909150140 Support
Tel - 08.6292.2541 Support