Technology Of France
English French Japanese Vietnamese
Products > EUROFLUX METAL > FLUX 606 AHA/RMP
Euro Fluxmetal

Product name : FLUX 606 AHA/RMP

The formula :

Ingredients : Có chứa nhựa thông ( biến đổi)

C/Năng: chuyên dụng trong kỹ thuật hàn chì (nhúng chì thủ công hoặc máy nhúng tự động).

Dung môi chứa hàm lượng nhựa thông rất thấp nhưng tính năng hàn chì vẫn được đảm bảo và

đem lại hiệu suất cao .

 

 


Trâm - 0916879000 Support
Tel: 08.6292.2541 Support